Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Bełchatów

Żądanie spotkania z większościowym udziałowcem oraz z Zarządem PGE S.A.

     W związku z powziętymi informacjami o zamiarach dokonania zmian organizacyjnych oraz strukturalnych w PGE S.A. oraz GK PGE S.A. mogących skutkować na warunki zatrudnienia pracowników jak również wobec braku przekazania stronie społecznej informacji o planowanych w tym zakresie działaniach, w obawie o miejsca pracy oraz uprawnienia socjalno-płacowe osób zatrudnionych w GK PGE wzywamy do natychmiastowej zmiany podejścia i zorganizowania spotkania Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S. A. i Komitetu Protestacyjno Strajkowego PZZ Pracowników „Miedza” z udziałem większościowego właściciela w terminie do dnia 22 czerwca 2020r. Docierające sygnały o

  • Planowanych zmian organizacyjnych i właścicielskich w GK PGE oraz poszczególnych liniach biznesowych;
  • Planowanego wydzielania aktywów węglowych i wytwórczych z GK PGE;

Na które nie ma zgody.

Oczekujemy:

  • przedstawienia zaktualizowanej strategii i założeń GK PGE oraz planów rozwoju poszczególnych linii biznesowych;
  • oceny stopnia realizacji zawartych umów i porozumień oraz przedstawienia sposobu zabezpieczenia środków na ich realizację 

 

Brak reakcji, na niniejsze wystąpienie Komitetu Koordynacyjno- Protestacyjnego PZZ Pracowników „Miedza” oznaczać będzie dla nas, że większościowy właściciel oraz Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S. A. zamierza dokonać zmian organizacyjnych z naruszeniem dialogu społecznego. W takim przypadku Komitet Protestacyjno-Strajkowy PZZ Pracowników „Miedza” niezwłocznie podejmie stosowne działania, z uwzględnieniem procedury przewidzianej w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Kliknij aby zobaczyć dokument

Artykuł dodał: Andrzej Nalepa

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Logo
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności