Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Bełchatów

Dodatki

W ubiegłorocznym porozumieniu dotyczącym wzrostu wynagrodzeń znajduje się punkt o wzroście od 1 stycznia 2020r różnych przysługujących pracownikom dodatków. Zamiast wzrostu mamy jak na razie ich weryfikację.

W dniu 9 marca br. ukazało się polecenie Dyrektora Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów numer 5/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy w zakresie prawidłowości przyznawania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.- Oddział Elektrownia Bełchatów.

          Na podstawie  w/w polecenia powołano Komisję w składzie:

a. Przewodniczący Komisji – Arkadiusz S. – Kierownik Działu BHP /DB/,

 b. Z-ca Przewodniczącego – Agnieszka P. – Kierownik Działu Rozwoju Kadr i Polityki Płacowej /DLP/,

c. Sekretarz – Sławomir B. – Starszy Inspektor ds. BHP /DB/,

 d. Członkowie:

  • Czesław K. – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy /TUS/,
  • Sylwester W. – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy/ Dyspozytor urządzeń                         odsiarczania /TWW/,
  • Jarosław L. – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy/Starszy elektromonter /TAE/,
  • Zbigniew S. – Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy/Starszy monter urządzeń przemysłowych /UBR/.

           Celem niniejszego polecenia jest przeprowadzenia weryfikacji oraz sprawdzenia zasadności przyznawania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych.

Jako Związek będziemy się przyglądać  pracom Komisji oraz uczestniczyć w pracach przez naszych przedstawicieli ze Społecznej Inspekcji Pracy, a także reagować na wszystkie zgłaszane uwagi przez pracowników.

Artykuł dodał: Jacek Sionkowski

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Logo
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności